Съобщения

ИНФОРМАЦИИЯ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

Във връзка с дейностите, свързани с повишаване компетентностите на педагогическите специалисти, ДГ“Първи юни „ организира обучение на ТЕМА: “Емоционална компетентност“ МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Пампорово- присъствена форма.                                                    Е- платформа – неприсъствена форма ПЕРИОД  НА  ПРОВЕЖДАНЕ:  Присъствена форма – от…
Read more