Съобщения

Важно съобщение

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (IV кампания с период – 01.10. 2020 г. – 03.10.2021 г.) предоставям на Вашето внимание линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg) .

ДГ “Първи юни“ започва постепенно и контролирано възобновяване на дейността си от 01.06.2020г.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,           ДГ “Първи юни“ започва  постепенно и контролирано възобновяване на дейността си  от 01.06.2020г.За целта се въвеждат следните правила:  Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19…
Read more