Приети деца родени през 2021 г.

Прием 2024/2025 учебна година

         Деца, родени през 2021 г.

 1. Микаела Петрова Генева
 2. Иван Серафимов Орешков
 3. Станислав Александров Стамболийски
 4. Стефани Ненова Стамболийска
 5. Златка Димова Мурджева

Деца, приети за детска ясла

 1. Катерина Радославова Ночева
 2. Деян Йосифов Бързиков
 3. Мария Георгиева Пещерска
 4. Стефани Петрова Комарова
 5. Иванина Венкова Зенкова
 6. Виктория Венкова Лесова
 7. Виктор  Йосифов Гендов
 8. Мартин Николаев Гечев
 9. Далия Йовкова Иванчева
 10. Никол Августинова Занчева
 11. Ливия Стефанова Пенсова
 12. Владимир Светлинов Земярски
 13. Симеон Спасов Тонев
 14. Мария Иванова Генчева
 15. Юлиян Николаев Марушкин
 16. Изабела Петрова Лесова
 17. Мария Танева Земярска
 18. Стефания Тонева Пеева
 19. Вероника Иванова Рончева
 20. Стефани Йосифова Кисова