Седмична програма на децата от IV-та група „Незабравка“

Седмична програма

п о н е д е л н и к

 • Социален свят

 • Физическа култура

 • Български език

 • Изобразително изкуство

в т о р н и к

 • Природен свят

 • Музикално възпитание

 • Български език

 • Български език

 • Физическа култура

с р я д а

 • Конструктивно-технически и битови дейности

 • Математика

 • Български език

 • Социален свят

 • Математика

ч е т в ъ р т ъ к

 • Изобразително изкуство

 • Математика

 • Художествена литература

 • Природен свят

п е т ъ к

 • Конструктивно – технически и битови дейности

 • Физическа култура

 • Художествена литература

 • Игрова култура