Седмична програма на децата от I-ва група „Червената шапчица“

Седмична програма

 п о н е д е л н и к

 • Природен свят

 • Български език и литература

 • Физическа култура

в т о р н и к

 • Социален свят

 • Конструктувно-технически и битови дейности

 • Музикално възпитание

 • Български език и литература

с р я д а

 • Математика

 • Игрова култура

 • Изобразително изкуство

 • Социален свят

ч е т в ъ р т ъ к

 • Математика

 • Изобразително изкуство

 • Музикално възпитание

 • Физическа култура

п е т ъ к

 • Български език и литература

 • Игрова култура

 • Природен свят