Коледно настроение в подготвителна група „Звездички“

Коледно настроение в подготвителна група „Звездички“

Това са нашите коледари, които на 16.12.2014 г.  посетиха кмета на община Раковски – господин Антонов, за да го поздравят  с настъпващите коледни и новогодишни празници.  По стар български обичай, коледарите пожелаха чрез своите наричания много здраве, благодат и творчески успехи на всички служители в Общината.

Носиите, с които са облечени коледарите са  спечелени по проект „Здрави корени-жив дух“ по мярка 323 – „Опазване и подобряване на селското  наследство“ от Стратегията на Местна инициативна група – Раковски, по Програмата за развитие на селските райони.