Проект „Здрави корени – жив дух“

На 19.01.2015 г. се проведе среща между участниците от фолклорната група при читалище „Петър Богдан Бакшев“ – кв. Секирово и децата от фолклорната група при ОДЗ „Първи юни“. Срещата бе организирана в наве-черието на празника „Бабин ден“ и във връзка с партньорството между двете групи по проекта „Здрави корени-жив дух“, финансиран с подкрепата на МИГ – Раковски и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.