Възплагане на ОП

Дoкументацията за участието в процедурата за възлагана на ОП се намира на сайта на Община Раковски, раздел „Профил на купувача“ – http://rakovski.bg/page.php?129