02.05.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018

02.05.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018

Обществена поръчка предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ПЪРВИ ЮНИ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” ; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”; Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти”; Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци”.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ПЪРВИ ЮНИ, ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА, УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1А

08.01.2019 | СПРАВКА

02.05.2018 | Обява

02.05.2018 | Договор за доставка

02.05.2018 | Спецификация

02.05.2018 | Указание за участие

02.05.2018 | Заповед

02.05.2018 | Приложения

15.05.2018 | Удължаване на срок