Съобщение

РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

 ИНФОРМИРА :

               

                Приемането на документи за постъпване на децата в детска ясла и детска градина за учебната 2019/2020 година ще започне от 01.04.2019 год. до 30.04.2019 год.вкл.

Броят на децата, които ще бъдат приети по групите за учебната 2019/ 2020година е както следва:

               Ясла -22 деца / родени 2017г. и 2018г. /

  • І група –  няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова група.
  • ІІ група – 4 деца / родени 2015г./
  • ПГ-5г. –   няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова група.
  • ПГ-6г. – 1 дете /родено 2013г./

Директор:  / Д.Стоянова /