07.05.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2019

Предмет на поръчката: [„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”

Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”

Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”

Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”

Обява /.DOCX формат/

Заповед /.DOCX формат/

Оферта /.DOCX формат/

Указания за участие /.DOCX формат/

Проекто-договор /.DOCX формат/

Техническа спецификация /.DOCX формат/

Декларация – 192 Приложение № 4 /.DOCX формат/

Декларация-66 Приложение № 5 /.DOCX формат/

Приложения /.RAR формат/

Технически предложения /.RAR формат/

Ценови предложения /.RAR формат/

Протокол /.PDF формат/