НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

През  учебната 2020/2021 година в ДГ“Първи юни“ ще бъдат приети деца  , както следва:

  • Ясла -19 деца
  • І група  – 10 деца
  • ІІ група – няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова група.
  • ПГ-5г.  –   3 деца
  • ПГ-6г. – няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова група.