Контакти

Обедиени детски заведения „1-ви юни“ гр. Раковски
ул. „Никола Вапцаров“ №
директор: Диана Стоянова
телефон: 0884 29 29 13 – Диана Стоянова
email: info-1600252@edu.mon.bg 
ОДЗ „Първи юни“ работи от 06:00 ч. до 18:00 ч.