Бюджет

 
09.04.2024 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 31.03.2024
09.04.2024 | Бюджет начален план за 2024 г.
09.01.2024 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 31.12.2023
26.10.2023 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 30.09.2023
26.10.2022 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 30.09.2022
22.08.2022 | Бюджет начален план за 2022 г.
01.08.2022 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 30.06.2022
01.08.2022 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 31.12.2021
28.04.2022 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 31.03.2022
01.10.2021 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 30.09.2021
30.07.2021 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 30.06.2021
19.04.2021 | Отчет за касово изпълнение на дейността на детската градина за първото тримесечие
19.03.2021 | Бюджет начален план за 2021 г.
09.11.2020 | Утвърден бюджет и отчет за изпълнение
09.11.2020 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 30.09.2020
14.03.2016 | Първоначален бюджет на ОДЗ „Първи юни“ гр. Раковски
15.01.2015 | Отчет за изпълнението на бюджета на ОДЗ „Първи юни“ към 31.12.2015
28.10.2015 | Отчет за изпълнението на бюджета на ОДЗ „Първи юни“ към 30.09.2015
09.07.2015 | Отчет за изпълнението на бюджета на ОДЗ „Първи юни“
08.08.2016 | Отчет за изпълнението на бюджета на ОДЗ „Първи юни“ към 30.06.2016
19.10.2016 | Отчет за изпълнението на бюджета на ОДЗ „Първи юни“ към 30.09.2016
17.01.2017 | Отчет за изпълнението на бюджета на ОДЗ „Първи юни“ към 31.12.2016
07.03.2017 | Бюджет с тримесечно разпределение – делегирани от държавата дейности
18.04.2017 | Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. – делегирани от държавата дейности
14.07.2017 | Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. – делегирани от държавата дейности
14.07.2017 | Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г. – местни дейности

 

17.01.2018 | Отчет за изпълнение на бюджета към 2017 г. – Делегирани от държавата дейности

17.01.2018 | Отчет за изпълнение на бюджета към 2017 г. – Делегирани от държавата дейности

17.01.2018 | Отчет за изпълнение на бюджета към 2017 г.

19.04.2018 | Oтчет – първо тримесечие

 

08.01.2019 | Тримесечен_ДГ_B3_08012019

10.10.2019 | Отчет на изпълнението на бюджета на ДГ“Първи юни“

10.07.2020 | Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020

10.07.2020 | Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020

10.02.2021 | Отчет за касово изпълнение на дейността към 31.12.2020