ДГ "Първи юни"

­

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

През  учебната 2020/2021 година в ДГ“Първи юни“ ще бъдат приети деца  , както следва: Ясла -19 деца І група  – 10 деца ІІ група – няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова група. ПГ-5г.  –   3…
Read more

27.05.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2019

Предмет на поръчката: [„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” Обява /.PDF формат/ Заповед /.PDF формат/ Указания за участие /.PDF формат/ Оферта образец /.DOCX формат/ Проекто-договор /.DOCX формат/ Техническа…
Read more

07.05.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2019

Предмет на поръчката: [„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” Обособена…
Read more