ИНФОРМАЦИИЯ, ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“

Във връзка с дейностите, свързани с повишаване компетентностите на педагогическите специалисти, ДГ“Първи юни „ организира обучение на ТЕМА: “Емоционална компетентност“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. Пампорово- присъствена форма.

                                                   Е- платформа – неприсъствена форма

ПЕРИОД  НА  ПРОВЕЖДАНЕ:  Присъствена форма – от 29.04.2023г. до 30.04.2023г.

                                                  Неприсъствена форма / дистанционна :- от 02.05.2023г. до 10.05.2023г.

НАЧАЛЕН ЧАС : Присъствена форма 29.04.2023г. – 11.00ч.

30.04.2023 г.- 9.10 ч.

                            Дистанционна –Според  свободното време на педагога

КРАЕН ЧАС:  Присъствена форма – 29.04.2023г. – 18.30 ч.

                                                            30.04.2023г.- 11.10 ч.

                      Дистанционна форма -23.59 ч.на 10.05.2023г.

НАИМЕНОВАНИЕ  НА ОБУЧИТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ: „ЕВРОКЛАС-КОНСУЛТ“ ЕООД ПЛОВДИВ

БРОЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ,  ВЗЕЛИ  УЧАСТИЕ  В КВАЛИФИКАЦИЯТА  :  9 /ДЕВЕТ/ БРОЯ.