Седмична програма на децата от III-та група „Звездичка“

Седмична програма

п о н е д е л н и к

 • Социален свят

 • Български език и литература

 • Физическа култура

 • Игрова култура

в т о р н и к

 • Природен свят

 • Конструктувно-технически и битови дейности

 • Музикално възпитание

 • Социален свят

с р я д а

 • Математика

 • Български език и литература

 • Конструктивно-технически и битови дейности

 • Игрова култура

ч е т в ъ р т ъ к

 • Математика

 • Музикално възпитание

 • Изобразително изкуство

 • Природен свят

п е т ъ к

 • Български език и литература

 • Физическа култура

 • Изобразително изкуство