ДГ “Първи юни“ започва постепенно и контролирано възобновяване на дейността си от 01.06.2020г.

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

          ДГ “Първи юни“ започва  постепенно и контролирано възобновяване на дейността си  от 01.06.2020г.За целта се въвеждат следните правила:

 Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детската градина. В ситуацията на COVID-19 всички търсим най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични правила: