Съобщения

27.05.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 002-2019

Предмет на поръчката: [„Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” Обява /.PDF формат/ Заповед /.PDF формат/ Указания за участие /.PDF формат/ Оферта образец /.DOCX формат/ Проекто-договор /.DOCX формат/ Техническа…
Read more

07.05.2019 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2019

Предмет на поръчката: [„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” Обособена…
Read more

Съобщение

РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“  ИНФОРМИРА :                                 Приемането на документи за постъпване на децата в детска ясла и детска градина за учебната 2019/2020 година ще започне от 01.04.2019 год. до 30.04.2019 год.вкл. Броят на децата, които ще бъдат…
Read more

02.05.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018

02.05.2018 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2018 Обществена поръчка предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ПЪРВИ ЮНИ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция №…
Read more