27.04.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

27.04.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

Обществена поръчка предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти” ; Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти”; Обособена позиция № 5 „Пресни плодове и зеленчуци”;.

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ ПЪРВИ ЮНИ, ГР. РАКОВСКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВСКА, УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 1А
27.04.2017 | Информация за обществена поръчка
27.04.2017 | Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
27.04.2017 | Заповед
27.04.2017 | Указания
27.04.2017 | Спецификации
27.04.2017 | Договор
27.04.2017 | Приложения
12.05.2017 | Удължаване срока за прием на документи за ОП
25.05.2017 | Протокол на комисията
19.07.2017 | Подписани оговори