График за реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Раковски

График за реда за записване, отписване и преместване /.PDF формат/