СЪОБЩЕНИЕ: През учебната 2018/2019 година в ДГ“Първи юни“ ще бъдат приети деца , както следва

  • Ясла -21 деца като 15 от тях, родени 2016г. и 5 ,родени 2017г.
  • І група – 6 деца
  • ІІ група – 1 дете
  • ПГ-5г. –   2 деца
  • ПГ-6г. – няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова група.

СЪОБЩЕНИЕ/.PDF формат/