Author Archive: admin

СЪОБЩЕНИЕ: През учебната 2018/2019 година в ДГ“Първи юни“ ще бъдат приети деца , както следва

Ясла -21 деца като 15 от тях, родени 2016г. и 5 ,родени 2017г. І група – 6 деца ІІ група – 1 дете ПГ-5г. –   2 деца ПГ-6г. – няма да има прием, поради запълване на местата за тази възрастова…
Read more

Възлагане на ОП

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017 Обществена поръчка предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция № 2 „Месо…
Read more

05.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016

05.04.2016 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2016 Обществена поръчка предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ПЪРВИ ЮНИ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция №…
Read more

27.04.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017

27.04.2017 | ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 001-2017 Обществена поръчка предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти”; Обособена позиция №…
Read more